Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása KKV-k részére

GINOP – 4.1.5-22

 

Felhívás tervezet

Nulla forintos villanyszámla egy életen át? Van megoldás!

Függetlenedj a váltakozó gazdasági helyzet okozta veszélyektől és válj megújuló energiára épülő, környezetbarát, tudatos fogyasztóvá.

Manapság nagyon kevés olyan befektetés van, amely gyorsan és garantáltan megtérül.

Ilyen befektetés egy napelemes rendszer, amely:

 • Több évtizeden át pénzt takarít meg
 • Jelentősen növeli az ingatlan értékét
 • Csökkenti a havi kiadásokat

Önállóan támogatható tevékenységek

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

 • napelem
 • napkollektor
 • brikett, pellet, faaprı́ték, faelgázosı́tó kazánrendszer kiépı́tése
 • hőszivattyú rendszerek alkalmazása

Nem támogatható tevékenységek

 • új épı́tmény létrehozása
 • lakás/lakhatás vagy szálláshely kapacitásbővı́tés célú fejlesztés megvalósı́tása távhőrendszerről való leválás (a gőzközegű távhőrendszerről való leválás kivételével) meglévő megújuló energiát hasznosı́tó rendszer kapacitásbővı́tése
 • napelemes rendszer telepı́tése, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre
 • atomerőművek leállı́tása és épı́tése
 • repülőtéri infrastrukturális beruházások – a környezetvédelemhez vagy a negatı́v környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez kapcsolódók kivételével

Kik igényelhetik a támogatást?

Mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek:

 • rendelkeznek legalább 3 lezárt üzleti évvel,

 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

 • a megvalósı́tási helyszı́n a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban bejegyzésre került a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként

 • A megvalósı́tási helyszín a Közép-Magyarországi régión kívül esik

Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A megvalósítási helyszín feltételei

A támogatási kérelem egy megvalósı́tási helyszı́nen található 1 db külön álló épület és/ vagy épületcsoport energetikai fejlesztésére irányulhat. Olyan épületek korszerűsı́téséhez nyújtható támogatás, amelynek
 • a megvalósı́tási helyszı́n a Közép-Magyarországi régión kívül esik
 • a fejlesztése egyértelműen igazolható energia-megtakarítást eredményez,
 • a helyszín alkalmas a projekt megvalósı́tására,
 • korszerűsı́tése abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gázkibocsátását
 • a fejlesztés előtti állapotban – a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évnél nem régebbi statikai szakvéleménnyel igazoltan – nem rendelkezik állékonysági problémával,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évből legalább 1 év időtartamban rendeltetésszerű használatban állt.

A pályázat keretében NEM! nyújthat be támogatási kérelmet többek között az az igénylő, aki:

 • A megvalósı́tás a Közép-Magyarországi régión belül történne.
 • Saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatı́v.
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előı́rt legkisebb mértéke alá csökkent.
 • A vállalkozás fejlesztése esetén a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet nem javul DD besorolás alatti épületek esetében.
 • A támogatási kérelemben rögzı́tett projekt elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét.
 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve elődszervezete, az APEH által indı́tott végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.
 • A pályázó fejlesztési igénye dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával-, valamint halászati és akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesı́téséhez kapcsolódó beruházásokra irányul.
 • A vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül és/vagy fejlesztési igénye elsődleges mezőgazdasági termelésre irányul.
 • A támogatással érintett tevékenység az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek előállı́tására, feldolgozására irányul.
 • A vállalkozás GINOP-4.1.1-8.4.4-16, GINOP-4.1.2-18, GINOP-4.1.3-19, GINOP-4.1.4-19
 • kódszámú vagy jelen Felhı́vás keretében ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelep fejlesztése kapcsán támogatásban részesült.
 • A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatı́v Program keretében meghirdetett egyéb felhı́vások kapcsán, valamint a GINOP Plusz-1.1.2-21, a GINOP Plusz-1.2.1-21 vagy a GINOP-1.2.3-21 kódszámú felhı́vás keretében támogatásban részesült a megújuló energiaforrást hasznosı́tó technológiák alkalmazása vagy energiahatékonysági beruházásokat érintő tevékenység vonatkozásában.

A pályázatok benyújtásának határideje:

A pályázati felhı́vás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll.

A támogatási kérelmet várhatóan 2022. április 20. – 2022. május 3. között lehet benyújtani.

 

Ha felkeltette a figyelmét a kiı́rás, további információkért forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeink bármelyikén:

 

+36/30 332 8122

info@solarzona.hu

Kapcsolat

 • +36 30 332 8122
 • info@solarzona.hu
 • Ajka 8400
  Alkotmány utca 17.

KÖVESS MINKET

solarzona.hu © 2021 minden jog fenntartva